České rybářství s.r.o. - organizační změny

Dne 29.3.2011 byl do Obchodního rejstříku vložen Projekt fúze sloučením ve smyslu ust. § 60 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. se společnostmi Třeboňská investiční a.s. a České rybářství s.r.o.

Rozhodný den fúze je 1.10.2010 a den účinnosti fúze je 30.9.2011.
Na základě toho zanikají společnosti Třeboňská investiční a.s. a České rybářství s.r.o. bez likvidace a veškeré jejich závazky a pohledávky přechází na přejímající společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 46678191, DIČ CZ46678191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 500.